เมนูหลัก

 

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

 สถิติวันนี้ 296 คน
 สถิติเมื่อวาน 19 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
297 คน
79937 คน
431953 คน
เริ่มเมื่อ 2013-02-05
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ www.jkprubber.com                                                                                                                                                                                                                                         

               บริษัท เจ.เค.พี. รับเบอร์ จำกัด (จักรพงษ์ การยาง)

                             J.K.P RUBBER CO.,LTD

                                         SUPPER BEST QUALITY

                          บริษัท เจ.เค.พี รับเบอร์ จำกัด ได้เริ่มดำเนินกิจการ  ตั้งแต่ปี พ.ศ 2540

จากความพยายาม และความมุ่งมั่นที่ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพและราคาได้

มาตรฐาน เพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

บริษัท เจ.เค.พี รับเบอร์ จำกัด ได้รับการตอบรับเป้นอย่างดี จากกลุ่มลูกค้าอะไหล่ยนต์ทั้ง

ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดในขณะที่ตลาดอะไหล่ยนต์ ในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมาก

โดยเฉพาะ " ราคา " และคุณภาพสินค้าเราพร้อมที่จะพัฒนาและยกระดับมาตรฐานของ

ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท เจ.เค.พี รับเบอร์ จำกัด

                          บริษัท เจ.เค.พี รับเบอร์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญ ที่ไม่ยิ่งหย่อน

ไปกว่าคุณภาพสินค้าและราคา ก็คือ" การบริการหลังการขาย"

                          ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองแนวนโยบาย ดังกล่าว

บริษัท เจ.เค.พี รับเบอร์ จำกัดพร้อมที่จะปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้นไปภายใต้แนว

ความคิด "ไม่มุ่งเน้นกำไรแต่เน้นความพึงพอใจของลูกค้า"  

           บริษัท เจ.เค.พี รับเบอร์ จำกัด ขอขอบคุณที่ท่านให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์

ของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา

                      บริษัท เจ.เค.พี รับเบอร์ จำกัด  (จักรพงษ์ การยาง)

              J.K.P. RUBBER CO.,LTD (JAKKAPONG KARNYANG)

                                             www.jkprubber.com